Välkommen till The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie

The Work är en meditationsprocess, där du undersöker dina tankar med hjälp av 4 frågor och vändningar. Genom kontakt med dina egna svar sker förändring, mot mer frid, glädje, tacksamhet och empati med dig själv och andra.

Välkommen! >>

KONTAKT      INSPIRATIONSBREV