LovingLiving.se

 

Varför The Work fungerar -
och livet inte tycks göra det


Byron Katie Om jag tror på det, måste jag leva ut det. Jag kan försöka och försöka och försöka, jag kan använda positiva affirmationer, men under dessa affirmationer är det jag verkligen tror det som driver mig att agera.

Det som förenar The Work med många andra metoder, är betydelsen av att bli medveten om det man egentligen tänker. Om ditt liv inte ser ut som du vill ha det, se på vad du tänker, råder Byron Katie. Sanna Ehdin (som inte har någon koppling till The Work av Byron Katie) beskriver detta lättfattligt i sin bok Din inre framgång. Om det positiva man tänker och tror inte stämmer med det som finns lagrat i det omedvetna, blir det inte verklighet. "Det du tror innerst inne är det som styr." Sanna skriver vidare:

Kroppen har lagrat och minns det du vill glömma. Det kan ta sig uttryck i oro, ångest, depression, stress etc, ibland utan någon skenbar orsak. …

När man får starka emotionella reaktioner är det oftast tecken på att något ligger bakom och spökar. Dessa ”absoluter” eller svåra val, där man bara kan se svart och vitt, är tecken på låsningar eller begränsningar. Detta är en bra ledtråd för alla som vill arbeta bort sina begränsningar. Det gäller både i din livssyn – vad du vågar tillåta dig själv och unna dig – och hur du dömer dig själv och andra.

När du stöter på en svartvit ”sanning”, fråga dig själv ”tror jag verkligen det här fortfarande, är det verkligen sant för mig”. Om inte, fundera över vad du tror på nu. Det berör i hög grad de val du gör i livet.




Sanna Ehdin liknar det omedvetna vid en jord som accepterar alla frön utan att skilja på bra eller dåliga: "När det omedvetna accepterar en tanke så börjar det att utföra den." Än mer komplicerat blir det när det när flera omedvetna tankar kolliderar:

Att ha motsatta tankar innebär en inre konflikt. Man både tror på och lever efter en viss uppfattning och tror samtidigt inte på det. Det kan bero på en konflikt mellan ens medvetna vilja och ens omedvetna programmering, eller så är det en konflikt mellan två omedvetna präglingar. Det vi är medvetna om och det omedvetna fungerar nämligen oberoende av varandra. Det säger sig självt att inre konflikter tar energi och förvirrar. Det blir svårare att agera samstämmigt med handlingar i positiv riktning. …

De motsatta tankarna kan bero på att vi som barn fått motstridiga budskap från föräldrar som själva inte har utrett sina inre konflikter. Kanske vi har fått höra att vi ska göra vårt bästa och sträva efter att lyckas, men samtidigt fått budskapet ”du får inte bli för framgångsrik” eller ”uppgång går före fall”. Vi kanske har fått höra att vi är älskade och efterlängtade, men föräldrarnas beteenden visar något helt annat. För barnet är det känslan som räknas – inte orden. ... Inre konflikter kan även handla om upplevelser vi haft som barn som gjort oss rädda eller situationer som vi misstolkat.





När man gör The Work händer ofta att man undersöker en tanke som har en viss laddning för en, men under själva processen upptäcker man en eller flera tankar som ligger under denna. Det är vanligt att rikta saker mot andra och tro att det handlar om dem, när det i själva verket handlar om en själv och kanske bottnar i en händelse långt före man ens kände den personen som man nu stör sig på.

Dessa "underliggande övertygelser" (underlying beliefs) är en riktig skattkista. Genom att fortsätta att jobba med dessa kan man komma åt mönster som följt en i årtionden, och börja lösa upp dessa efter mindre än en timmes utforskande. Det framstår som smått mirakulöst, och detta har också varit något som ifrågasatts med The Work av dem som ännu inte prövat - det kan inte vara så enkelt. Och då svarar Katie, med ett leende: Kan du verkligen veta att det är sant? Och även om själva processen kan gå snabbt, så har man ju resten av livet på sig att leva de nya insikterna.

Har man börjat titta på en viss tanke och upptäcker en djupare liggande tanke under tiden är det dock oftast bäst att följa den första tanken till sitt slut. Man vet aldrig vad man kan hitta. :-) Om du gör en Work-omgång och har en kvardröjande känsla av att något inte kommit upp till ytan så ta den känslan på allvar och fortsätt lyssna in på vad det är som vill bli medvetet. Ibland kan det handla om två eller tre undersökningar för att komma till botten av den ursprungliga tanken.

Text: Adina Malveklint

Dela denna sida på Facebook:


Tillbaka upp