LovingLiving.se

 

VÄND-SKOLA

Efter de fyra frågorna kommer vändningarna. Denna sista del av Work-processen kan vara både enkel och mer kreativ och lekfull, på sätt som verkligen kan vända upp och ner på din bild av verkligheten. Vi börjar från början:

Byron Katie Vändningen är där du hittar motsatsen till det du tror och verkligen upplever den.

GRUNDKURS

VÄNDNINGAR PÅ TANKAR OM ANDRA

De tre standardvändningarna:

jag vänder på tanken
1. till mig själv
2. till den andra
3. till sin motsats

Detta är den typiska gången när det gäller en tanke där jag dömer en annan person, alltså en typisk tanke från ett Döm din nästa-formulär.

Tanke: Hon respekterar inte mig

vändning till mig själv: jag respekterar inte mig
(Tanken vänds helt och hållet till mig själv: Jag .... mig)

vändning till den andra: jag respekterar inte henne
(Tanken vänds återigen till mig själv och visar hur jag behandlar andra: Jag .... henne/honom/dem)

vändning till sin motsats: hon respekterar mig
(Här lägger jag till eller tar bort inte från tanken jag undersöker.
En andra variant är att jag ersätter ursprungsordet med sin raka motsats. I det här exemplet: respekterar inte -> högaktar. Vändningen blir då "Hon respekterar inte mig" -> "Hon högaktar mig")


Grundvändningarna bygger alltså på att se på tanken antingen utifrån mig själv eller utifrån motsatsen.

Om hon respekterar sig eller inte, utelämnas i normalfallet. Det går under rubriken att vara i någon annans business eller angelägenhet. Jag är intresserad av att se vad tanken har med mig att göra, vad jag kan lära för egen del om hur jag vill leva, och hur jag kan se den andra personen från ett annat perspektiv.I exemplet vi gått igenom finns både subjekt och objekt: Hon (subjekt) respekterar inte mig (objekt). Detta är alltid den lättaste typen av mening att vända. Om du har en mening utan objekt så kan du behöva lägga till det för att få fungerande vändningar.

Exempel: Hon är hänsynslös. De direkta vändningarna skulle här bli "Jag är hänsynslös" och "Hon är inte hänsynslös", "Hon är hänsynsfull". För att kunna göra vändningar 1 och 2, till mig och till den andra, fullt ut kan jag lägga till det som är underförstått:

Hon är hänsynslös mot mig. Då blir vändningarna tydliga:

1. Jag är hänsynslös mot mig
2. Jag är hänsynslös mot henne

3. Hon är inte hänsynslös mot mig
3. Hon är hänsynsfull mot migVändningarna formuleras alltid med samma ord som i ursprungstanken. Annars är det lätt att glida över till positiva affirmationer, önsketänkande eller tankeläsning.

Tanke: hon är oansvarig

Vändning: hon är inte oansvarig
Något annat än en vändning: hon menar inget illa, hon gör så gott hon kan

Tanke: han älskar mig inte

Vändning: han älskar mig
Något annat än en vändning: han vill gifta sig med migTRE GENUINA EXEMPEL

För varje vändning vi gör, ger vi tre genuina och specifika exempel på hur denna vändning är lika sann eller sannare än grundtanken. "Du kommer inte köpa din egen lögn", som Katie uttrycker det.

[Vändningen] kan vara enbart ett koncept. Den kanske inte är äkta för dig. Sinnet blir inte tillfredsställt förrän det ser att vändningen är äkta. ... [Ge] tre genuina exempel och gör dem så specifika som du kan. När vi gör detta, börjar vi tänka i en annan polaritet, i en polaritet som är mycket vänligare än den vi har levt i.

Alltså... meningen som undersöks: hon respekterar inte mig

vändning till mig själv: jag respekterar inte mig

Genuint exempel 1:
Genuint exempel 2:
Genuint exempel 3:


vändning till den andra: jag respekterar inte henne

Genuint exempel 1:
Genuint exempel 2:
Genuint exempel 3:


vändning till sin motsats: hon respekterar mig

Genuint exempel 1:
Genuint exempel 2:
Genuint exempel 3:


Vad innebär genuint?
Genuint betyder det som utifrån din egen uppfattning upplevs som sant, äkta. Det behöver inte vara sant för någon annan, men för dig är det ett exempel som du kan tro på. Med Katies ord, det är inte vår sanning du söker utan din egen.

Vad betyder specifikt?
Vändning: han är ansvarsfull
Specifikt exempel: han fortbildar sig
Vaga exempel: jag har sett tillfällen då han har varit ansvarsfull, jag skulle gissa att det har funnits gånger i hans liv då han var ansvarsfull

Detta är normalgången. Ibland kan det vara svårt eller omöjligt att hitta ens ett exempel, vändningen kanske helt enkelt inte stämmer för dig. En annan gång kan exemplen komma som ett rinnande vatten, 7-8 i rad. Utan att försöka pressa fram något, var ändå öppen för att vändningarna faktiskt stämmer. Det är här meditationen är viktig för att gå bortom Jag vet-sinnet, som redan vet hur det ligger till :).

När du undersöker en specifik situation, sök i första hand efter exempel i den situationen. Om du inte hittar dem där, bredda sökområdet och se om du kan hitta exempel vid andra tillfällen med denna person eller med andra personer.

I vissa fall kan exempel vara svåra att hitta som är en direkt vändning. Exempel: "han röker för mycket". Kanske du inte röker. Kan det vara så att du röker/det ryker om dig bildligt talat när du stör dig på hans rökande. Eller kan du hitta en motsvarighet till hans rökande i vad du gör för mycket, enligt dig. Kanske du förpestar luften på något sätt eller gör något som du ser som ohälsosamt. Vändningarna är tillfällen till möten mellan den vi dömer och den del av oss själva vi kanske inte varit medvetna om eller velat kännas vid.


Byron Katie Kraften i vändningen ligger i upptäckten att allting du tror att du ser på utsidan i själva verket är en projektion från ditt eget sinne.FORTSÄTTNINGSKURS

Vi har gått igenom det vanligaste sättet att vända på en tanke - 3 x 3 - tre vändningar, tre exempel för varje vändning.

När vi nu fortsätter så kan vi komma ihåg att motsats-vändningen alltid finns med.

Oavsett hur tanken är formulerad går den att vända till sin raka motsats. Som vi såg ovan funkar det ofta att vända tanken till sin motsats på två olika sätt:

Tanke: Han tycker att jag är inkompetent

vändning till sin motsats:
Han tycker inte att jag är inkompetent


vändning till sin motsats:
Han tycker att jag är kompetent


Hur lika dessa två än kan låta ger det ofta olika resultat när de genuina exemplen ges. I det här fallet skulle det kunna låta så här:

Han tycker inte att jag är inkompetent
Genuint exempel på hur det är lika sant eller sannare än ursprungstanken:
Jag har aldrig hört honom säga rakt ut att jag skulle vara inkompetent.

Han tycker att jag är kompetent
Genuint exempel:
Han sa faktiskt att han tyckte min presentation var bra.


Tidigare nämnde jag att man håller sig så nära ursprungsformuleringen som möjligt. Det finns något som kallas dubbel vändning, som låter näraliggande, men där vändningen har gått ett steg längre.

Tanke: Han är obegåvad

Dubbel vändning: Jag är smart

De naturliga vändningarna på "Han är obegåvad" är vändningen till mig själv: "Jag är obegåvad" och motsatserna: "Han är inte obegåvad", "Han är smart". Katie rekommenderar ibland att lägga till den dubbla vändningen för oss som är vana att kritisera oss själva. Att bara titta på "Jag är obegåvad" kan bli tungt (eller kännas bekvämt!) för någon som är van att slå på sig själv.

Jag skulle föreslå att ändå först titta på de normala vändningarna, och om du verkligen fastnar i negativitet i vändningen till dig själv, att antingen göra både den (Jag är obegåvad) och motsatsen (Jag är begåvad), eller att i alla händelser skriva ner tanken "Jag är obegåvad" och jobba med den separat vid ett senare tillfälle.

Många gånger lägger vi ut våra så kallade negativa sidor på andra för att slippa se det i oss själva, så i första hand handlar det om att hämta hem vändningen till sig själv. För en del av oss är det mer utmanande att erkänna våra "goda sidor".

Här är det också bra med en påminnelse om vändningarnas syfte:

Det handlar inte om att skuldbelägga dig själv eller att du ska känna dig skyldig. Det handlar om att upptäcka alternativen som kan ge dig inre frid.VÄNDNINGAR PÅ TANKAR OM MIG SJÄLV

Om tanken jag undersöker handlar om mig själv blir möjligheterna att vända färre. Vi inleder med de två motsatsvändningarna:

Tanke: Jag är inkompetent

vändning till sin motsats:
Jag är inte inkompetent


vändning till sin motsats:
Jag är kompetent


Här kommer en nyhet! Det finns en fjärde grundvändning, förutom 1. till mig själv, 2. till den andra, 3. till sin motsats:

vändning 4. till mitt tänkande/mina tankar


Tanke: Jag är inkompetent

vändning till mitt tänkande/mina tankar:
Mitt tänkande är inkompetent


Genuint exempel, på hur denna vändning är lika sant eller sannare:
Ja, det är sant. Mitt tänkande ser inte den kompetens jag faktiskt har utan fokuserar bara på vad jag inte kan.

Ibland kan det tydliggöra att byta ut "jag" mot "mitt tänkande". Det kan göra det lättare att se att jag inte är mina tankar och tvärtom.VÄNDNINGAR PÅ TANKAR OM SAKER OCH FÖRETEELSER

Vändningen med mitt tänkande/mina tankar används i första hand när tanken jag tittar på handlar om någon form av objekt. En typisk situation där vi använder mitt tänkande/mina tankar är när det handlar om dömande av kroppen: Min kropp behöver vara frisk -> Mitt tänkande behöver vara friskt. Fler exempel:

Tanke: Ekonomin är i obalans

vändning till mitt tänkande/mina tankar:
Mina tankar (om ekonomin) är i obalans


Tanke: Klimatet håller på att gå åt helvete

vändning till mitt tänkande/mina tankar:
Mitt tänkande (om klimatet) håller på att gå åt helvete


Tanke: Min vikt borde inte pendla

vändning till mitt tänkande/mina tankar:
Mitt tänkande (om min vikt) borde inte pendla
Vändningar på meningar som innehåller borde kan ibland få oss att slå bakut. Det är helt okej att tycka att någon annan borde, men när vändningen kommer till mig själv känns det inte lika bekvämt med just uttrycket borde. Det kan hjälpa att se att vi pratar relativa sanningar här, och att det handlar om att se vilken vändning som är mest sann för mig.

Kanske är det i alla fall så att av "han borde vara snäll mot mig" och "jag borde vara snäll mot honom", så är det den senare tanken som relativt känns mest sann. Det betyder alltså inte att vändningen är ett absolut direktiv för hur du ska leva, att du borde vara snäll, men att det som känns mest snällt mot dig själv och andra är att vända uppmärksamheten tillbaka till dig. Och det är ju förstås alltid intressant att lägga märke till hur snabba vi är med förväntningar på andra, som vi sedan tycker är orimliga när de gäller oss själva. :)

När vi letar exempel på hur vi "borde" ett eller annat, så är det alltså en god idé att hålla själva begreppet med en öppen hand och se var i mitt liv jag kan vilja leva så som jag förväntar att den andra ska leva.


Byron Katie Vändningarna är ditt recept på hälsa, frid och lycka. Kan du ge dig själv medicinen du har ordinerat åt andra?ÖVERKURS


Så nu börjar det riktigt roliga!

Här är exempel på vändningar som man kan hitta när man vrider och vänder ett tag. Ibland ger de livsförändrande nya perspektiv. Ibland innebär det också att frångå "regeln" om att hålla formuleringarna så nära ursprunget som möjligt.


Tanke: Om du älskar mig gör du som jag vill.
Vändning: Om jag älskar mig gör du som du vill.

Tanke: De vill inte att jag ska tänka för mig själv
Vändning: Jag vill inte att jag ska tänka för dem

Tanke: I'm not good enough
Vändning: I'm good - enough!

Tanke: I'm not good enough
Vändning: I'm not bad enough...


Det är lätt hänt att bli en ”vändningsakrobat”, och försöka uttömma alla varianter på vändningar. Strikt tillämpning av tre exempel på varenda vändning under solen kan göra det till en ganska seg historia. När det fungerar som bäst är vändningarna mer av en konst än en teknik, att med ett öppet sinne pröva mig fram till vilken vändning som verkligen talar till mig. Som Katie uttrycker det, låt vändningen komma till dig.Byron Katie En del av dessa vändningar kommer att fungera för dig, en del inte. Men jag bjuder in dig att när du vänder på tanken bli stilla och ge det en chans. Forcera inte, skoja inte bort det, bli inte "det måste måste finnas ett exempel". Bara vänta, tillåt och se vad kommer till dig. Ibland ingenting, ibland någonting.Byron Katie Vändningen är grundningen, återinträdet. Där är ingenting / där är någonting. Och på det sättet kan människor bli hållna utan skräcken för att vara ingenting, utan identitet. Vändningen håller dem tills det är en bekväm plats. Och de inser att ingenstans att gå är egentligen där de redan är.

Text: Adina Malveklint

Dela denna sida på Facebook:


Tillbaka upp