LovingLiving.se

 

För varje tanke jag undersöker

I min idealistiska ungdom tyckte jag mycket om denna dikt av Stig Dagerman:

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.


Jag påmindes om den sista diktraden när jag läste att Byron Katie sagt att ”one less angry person is major”. Först tänkte jag att det kanske var lite för att trösta sig själv, att fokusera på det positiva när det tycks finnas så mycket bevis på motsatsen. Men nu, med fokus på mig själv, blir det tydligt hur mycket ”lilla jag” bidragit med i min omedvetenhet.

Många av de tankar jag för närvarande ser på grundar sig i händelser för runt 30-35 år sedan. Det räcker med att se på en av dessa tankar för att inse med hur många människor och i hur många situationer genom åren denna tanke dykt upp och gjort ont, och hur jag antingen hamnat i konflikt med någon, eller stängt av mot någon, eller agerat ut mot någon helt annan än den som ”väckte” det i mig.

För att inte tala om att hur jag än betett mig utåt har jag agerat mot mig själv och upplevt sårade känslor, hämndbegär, offeridentitet, stressande tankar om dåtid och framtid, grubblerier om vad jag borde ha sagt och gjort, och har också byggt mina beslut med bland annat denna tanke som beslutsunderlag. Puh!Lägger jag då till mitt beteende mot andra, deras eventuella omedvetna tankar och de krockar som därigenom uppstått, och hur de då behandlat sig själva och andra, och så vidare, och så vidare, så förstår jag: en arg människa mindre är oerhört. Det finns liksom ingen ände på vågeffekten, om min utagerade tanke inte någonstans möts av medvetenhet. Klyschan ”om det inte börjar med mig, vem ska det då börja med?” framstår som den djupaste sanning.

För att låna fritt av Dagerman: En medveten människa mer betyder en med-människa mer. Raden ”endast en sak kan du göra, en annan människa väl” blir också lite annorlunda tolkad. Den människa jag troligen kan göra mest väl, och därigenom andra, är mig själv. Kanske var det därför Buddha sa: You can search the ten-fold universe and not find a single being more worthy of loving kindness than yourself.

Att se på mina tankar blir en kärlekshandling mot mig själv och andra. För varje tanke jag undersöker blir jag en del av lösningen, istället för en del av problemet. Ja, ni hör, idealismen försvann inte med ungdomen :-).

Text: Adina Malveklint
The Work always brings us back to who we really are. Each belief investigated to the point of understanding allows the next belief to surface. You undo that one. Then you undo the next, and the next. And then you find that you are actually looking forward to the next.

~ Byron Katie

In reality there are no others, and by helping yourself you help everybody else.

~ Sri Nisargadatti

Dela denna sida på Facebook:


Tillbaka upp